Tjänstfel av socialsekreterare - liksom även offentligt anställda, tex i domstol kan ställas till svars för tjänstefel Domstolar tror att där är maktfullkomliga och kan "döma" hur som helst - men de kan de inte. Det finns gränser även för dem och de ska följa lagen. De kan inte fara med lögner och uppenbart medverka till stöld av barn. En domstol kan inte döma på lögner. Att lögnerna kommer från socialtjänsten  

Comments

Popular posts from this blog

Första inlägget.

Är jag näst på tur att få upprättelse efter dessa föräldrar?