Är jag näst på tur att få upprättelse efter dessa föräldrar?

 

LVU-besluten i Älvsbyn revs upp på extrainsatt möte: ”Rena lögner”

UPPDATERAD 
PUBLICERAD 
Tre LVU-beslut har hävts och fem handläggare har stängts av från sina tjänster efter en granskning av socialtjänsten i Älvsbyn. Nu ska ännu fler ärenden granskas.

Allt började med att den nya ordförande för socialutskottet, Peter Lundberg (KD), inte förstod umgängesförbuden gällande tre barn.

När han frågade runt fick han höra att föräldrarna inte gick att prata med, men han och socialchefen bokade ett möte med föräldrarna som pekat på att kommunen brutit mot lagen på flera punkter.

– Jag kände att jag som fritidspolitiker inte hade den detaljkompetensen så därför tog vi in en extern utredare. Det är väldigt allvarliga brister som kommer fram i den granskningen, säger Peter Lundberg (KD).

Fler fall ska granskas

Bristerna som konsulten pekade på gjorde att det kallades till ett extrainsatt möte med socialutskottet där LVU-besluten hävdes.

Av socialtjänstens utredningar, som också var med under LVU-förhandlingarna i förvaltningsrätten, drar konsulten slutsatsen att läkarintyg förvanskats.

Ordförande Lundberg menar att det visar på systemfel både inom kommunen och rättsväsendet.

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lvu-besluten-i-alvsbyn-revs-upp-pa-extrainsatt-mote-rena-logner--6imn5r

Nu vill han att kommunen granskar alla pågående LVU-ärenden, vilket du hör mer om i klippet ovan.

Mycket bra inlägg från videoklippen: "Det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram i granskningen. Både att man fört fram rena lögner, hänvisar till läkarintyg som inte finns. Man har brutit mot lagen rent ut sagt. För mig känns det som att det är ett systemfel, och dessutom när det kan passera både förvaltningsrätt och kammarrätt. Jag kommer initiera att vi tar in och granskar alla pågående ärende som finns just nu. Vad tänker du om den familjen och barnens situation som de varit i? 

Som jag förstår har du ju under lång tid påpekat för kommunen "det här gör ni fel", "ni följer inte lagen här" och sagt till kommunen att ni kan inte göra på det här sättet. Det måste ha varit otroligt frustrerande för föräldrarna att inte bli hörda.  

Jag känner igen mig helt i detta. Tänk om alla socialchefer/ordförande i socialutskott kunde vara så här rättvisa. Eloge och applåder till dessa två hjältar. 

Detta är ett sjukt system med LVU och måste få ett slut. 

Comments

Popular posts from this blog

Första inlägget.